top of page
  • Skribentens bildJohanna Rickan

MSB – Myndigheten utan huvudkontor

Uppdaterat: 13 feb. 2019


”Jag tycker att Dan Eliasson borde passa på att bli värmlänning! Flytta MSBs säte från Stockholm till Karlstad där myndighetens största kontor ligger!” skrev riksdagsledamoten Håkan Svenneling (V) på twitter efter tillkännagivandet att regeringen utsett avgående rikspolischef Dan Eliasson till ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Därpå skrev också Tomas Riste (S), Stina Höök (M), Per-Samuel Nisser (M) och Linda Larsson (S) i ett brev till Försvarsdepartementet och MSB:s nya generaldirektör att de vill se att MSB:s ledning finns i Karlstad. I brevet från Region Värmland och Karlstads kommun står det bland annat att ”Statliga arbetstillfällen betyder mycket för en regions utveckling och vi vill passa på att berätta att vi gärna ser att myndighetens ledning och dess stödfunktioner återförs till Karlstad.” Det skulle vara intressant att få veta om de värmländska politikerna får något svar, och vad det svaret i så fall blir. Så sent som i somras skrev undertecknad i en artikel i Värmlands Folkblad om utlokaliseringen av statliga myndigheter att: ”I dag återfinns de statliga jobben oftast på större orter och knappt hälften av dem finns på tätorter med fler än 50 000 invånare. Och vad gäller huvudkontoren så är det, liksom i fallet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), oftast beläget i Stockholm. 6 av 10 av alla statliga myndigheters huvudkontor ligger i Stockholm.” Och reaktionerna lät inte vänta på sig.   I flera mejl fick jag snart veta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap minsann hade vare sig ett huvudkontor eller en ledningsstab utan var organiserad på annat vis.    Vilka som mejlade? Anställda på MSB:s kontor – i Stockholm.


***

Omlokaliseringar av statlig verksamhet har skett i flera omgångar i Sverige som ett medel för att främja regional utveckling. Förändringarna initierades på 1970-talet när ett flertal myndigheter helt eller delvis flyttades från Stockholm till olika delar av landet. Då som en följd av den första Lokaliseringsutredningens arbete med det uttalade syftet att stärka och utveckla attraktiva alternativ till storstäderna i form av ett antal växtkraftiga stadsregioner. Utlokaliseringen av statliga myndigheter till regioncentrum kan på så vis ses som en förstärkning av regionen som konkurrerande aktör. Huruvida en centralisering av myndigheter regionalt får effekter på den totala regionala utvecklingen är däremot en omdiskuterad fråga.

Comments


bottom of page