VI ÄR SBK VÄRMLAND 

DANIEL NORDHOLM
VD PLANERINGSARKITEKT FPR/MSA

Daniel har en magisterexamen i fysisk planering vid BTH, är planeringsarkitekt FPR/MSA och medlem av Sveriges Arkitekter. Daniel har ca 16 års erfarenhet inom samhällsplanering och har varit verksam inom kommuner och på arkitektkontor som planarkitekt, stadsbyggnadsarkitekt, stadsarkitekt och planeringschef. Daniel arbetar som stadsarkitekt för Säffle, Årjäng och Kils kommuner. Daniel är VD och grundare av SBK Värmland AB.

daniel@sbkvarmland.se

Tel: 070-783 12 04

EMMA JOHANSSON
KONTORS- OCH PERSONALCHEF, SAMHÄLLSPLANERARE

Emma är utbildad samhällsplanerare vid Karlstads universitet och har ca 7 års erfarenhet inom samhällsplanering. Emma har varit verksam i kommuner som planarkitekt och handlagt detaljplaner, utredningar samt deltagit i översiktsplanering. Emma arbetar som uppdragsledare och handläggare i de flesta skedena inom samhällsplanering. Emma fungerar även som tjänstemannastöd avseende planfrågor för Åmåls kommun. Emma är sedan årsskiftet 2017/2018 delägare i SBK Värmland AB.

emma@sbkvarmland.se           

Tel: 070-790 12 04

AYMAN TALLAJ 
ARKITEKT MSA

Ayman har en fyraårig utbildning inom arkitektur/inredningsarkitektur vid Damaskus Universitet i Syrien och är medlem av Sveriges Arkitekter. Ayman har varit verksam som arkitekt och inredningsarkitekt i Libanon, Qatar och Syrien med arkitektprojektering av bostäder, hotell, flygplats m m. Ayman har vidare mycket god kunskap inom 3D-modellering, visualisering och frihandsteckning.

ayman@sbkvarmland.se      

Tel: 076-252 52 19

SARA SVENSSON
SAMHÄLLSPLANERARE

Sara är utbildad samhällsplanerare vid Karlstads universitet och har en masterexamen i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering från Uppsala universitet. Sara har tidigare jobbat på Göteborgs stads stadsbyggnadskontor med social hållbarhet, jämlikhetsfrågor och processutveckling. Hon har även erfarenhet av utredningsarbete på statlig nivå från Boverket.             

sara@sbkvarmland.se      

Tel: 070-780 99 86

EVA-MARIE SAMUELSSON
LANDSKAPSARKITEKT/
SAMHÄLLSPLANERARE

Eva-Marie är landskapsarkitekt med examen från SLU i Alnarp och har ca 6 års erfarenhet av arbete inom samhällsplanering. Eva-Marie har varit verksam som planarkitekt inom kommunal verksamhet samt som landskapsarkitekt i den privata sektorn och har arbetat med fysisk planering, gestaltning och projektering samt utredningsarbete på statlig nivå för bl.a. Trafikverket.
   
evamarie@sbkvarmland.se       

Tel: 070-780 09 42

JOHANNA RICKAN
SAMHÄLLSANALYTIKER

Johanna har 15 års arbetslivserfarenhet som journalist, är utbildad beteendevetare med en fil. kand i socialpsykologi och har utifrån masterprogrammet i regionalt samhällsbyggande bland annat fördjupat sig i frågor kring maktrelationer, social hållbarhet och landsbygdsutveckling. Johanna har även erfarenhet av projektplanering och projektledning.
   
johanna@sbkvarmland.se      

Tel: 070-239 24 92

MARIELLE NILSSON
SAMHÄLLSPLANERARE 

Marielle har nyss avslutat sin utbildning på samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet. Efter examen arbetar hon nu heltid som samhällsplanerare hos SBK Värmland AB. Med Marielle följer även kontorshunden Dexter. 

marielle@sbkvarmland.se           

Tel: 073-085 25 49

CARINA JONSSON
EKONOMI- OCH MARKNADSANSVARIG 

Carina har 22 års erfarenhet av ekonomi- och administrationsarbete och har jobbat på såväl stora internationella koncerner som mindre företag. Carina kommer närmast från KGH Customs Services AB där hon haft tjänsten Group Controller.

Carina är också utbildad beteendevetare vid Högskolan i Gävle och har en fil. kand med psykologi som huvudämne.  

carina@sbkvarmland.se           

Tel: 073-062 60 38

PETTER WIKSTRÖM
SAMHÄLLSPLANERARE 

Petter är utbildad samhällsplanerare vid Karlstads universitet. Han har tidigare varit verksam som fysisk planerare på Sunne kommun. Sedan januari 2020 arbetar Petter heltid som samhällsplanerare på SBK Värmland. 

petter@sbkvarmland.se           

Tel: 070-785 32 04

© SBK Värmland AB