top of page

VI ÄR SBK VÄRMLAND 

IMG_7095_gr%C3%A5skala_edited.jpg

DANIEL NORDHOLM

VD, PLANERINGSARKITEKT FPR/MSA

Daniel har en magisterexamen i fysisk planering vid BTH, är planeringsarkitekt FPR/MSA och medlem av Sveriges Arkitekter samt styrelseledamot i Sveriges Arkitekter Värmland. Daniel har över 20 års erfarenhet inom samhällsplanering och har varit verksam i kommuner och på arkitektkontor som planarkitekt, stadsbyggnadsarkitekt, stadsarkitekt och planeringschef. Daniel arbetar som stadsarkitekt för Säffle, Årjäng, Sunne, Kils och Hammarö kommuner. Daniel är VD och grundare av SBK Värmland AB. 

daniel@sbkvarmland.se

Tel: 070-783 12 04

IMG_7069_gråskala.jpg

EMMA JOHANSSON

SAMHÄLLSPLANERARE

Emma är utbildad samhällsplanerare vid Karlstads universitet och har 10 års erfarenhet inom samhällsplanering. Emma har tidigare varit verksam i kommuner som planarkitekt och handlagt detaljplaner, utredningar samt deltagit i översiktsplanering. Emma arbetar som uppdragsledare och handläggare i de flesta skedena inom samhällsplanering och har även fungerat som tjänstemannastöd avseende planfrågor på kommun. Emma är sedan årsskiftet 2017/2018 delägare i SBK Värmland AB.

emma@sbkvarmland.se           

Tel: 070-790 12 04

IMG_7106_gråskala.jpg

MARIELLE NILSSON

SAMHÄLLSPLANERARE 

Marielle är utbildad samhällsplanerare vid Karlstads universitet. Marielle gjorde sin praktik hos oss, därefter följde extrajobb under studierna och efter examen 2019 arbetar hon nu som samhällsplanerare på SBK Värmland. Med Marielle följer även kontorshunden Dexter. 

marielle@sbkvarmland.se           

Tel: 073-085 25 49

IMG_7443_gråskala.jpg

ANDREAS NEHLIN

CIVILINGENJÖR LANTMÄTERI

Andreas är lantmätare med en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Efter sin examen årsskiftet 2015/2016 har han både arbetat som förrättningslantmätare vid Lantmäteriet och på kommun med arbetsuppgifter av olika slag inom samhällsbyggnad, t.ex. planhandläggning, strandskyddsfrågor och mark- och exploateringsfrågor. På SBK bidrar Andreas med lantmäteri-kompetens inom detaljplaneuppdrag och stöttar vid behov kommunala tjänstemän eller andra av SBK:s kunder i lantmäterirelaterade frågeställningar.

andreas@sbkvarmland.se           

Tel: 070-780 09 42

IMG_7517_svartvit.jpg

ANNA LINDSTEDT

SAMHÄLLSPLANERARE

Anna är utbildad samhällsplanerare vid Karlstad universitet och har 10 års erfarenhet inom samhällsplanering. Anna har tidigare arbetat som planarkitekt samt samhällsbyggnadssamordnare inom kommun med handläggning av detaljplaner, utredningar, projektledning samt deltagit i översiktsplanering. Anna kommer närmast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där hon jobbat med frågor rörande totalförsvarets intressen i samhällsplanering.

anna@sbkvarmland.se           

Tel: 070-780 99 86

bottom of page