top of page

HUR VI JOBBAR

Vi är verksamma inom samhällsplanerings- och arkitektursfären. Vi har lång erfarenhet och en hög och aktuell kunskapsnivå. I takt med att vi har utvecklat vår kompetens inom dessa områden, och ju mer vi lär oss om hur samhällsbyggnadsprocessen fungerar i både urbana och rurala sammanhang, desto tydligare är det att lagarbetet och förståelse för olika perspektiv och roller samt ifrågasättande av normer är en viktig nyckel för ett framgångsrikt arbete med att utforma framtidens hållbara livsmiljöer.

 

Genom att vi arbetar med samhällsplanering, verksamhetsstöd samt gestaltande uppdrag för både offentliga och privata kunder har vi en möjlighet att jobba med hållbarhetsfrågor på ett iterativt sätt där lärprocesser från ett stadsarkitektförordnande kan ge kunskap i gestaltande eller planerande uppdrag och vice versa. ​

Vi känner vår marknad, vår omvärld och våra kunder och kan därför med vår kompetens från samhällsbyggnadsprocessens alla delar ta fram fysiska planer, strategier, idéskisser och utvecklingsförslag som är relevanta, genomförbara, hållbara över tid och anpassade till våra kunders krav och förväntningar.

Vi har ett väl utvecklat nätverk inom samhällsbyggnadsområdet och sätter ett stort värde i våra medarbetares integritet och förmåga att väga intressen men också i hur vi företräder våra uppdragsgivare.

 

I vissa projekt sker samarbete med andra arkitektkontor eller teknikkonsulter.

bottom of page