top of page
HÖGSTADIESKOLA, ARVIKA
HÖGSTADIESKOLA, ARVIKA

2018 tog vi fram en ny detaljplan för skoländamål i Arvika kommun. Arbetet genomfördes i nära samarbete med det kommunala fastighetsbolaget, kommunens planenhet samt arkitektkontoret Brunnberg och Forshed.

press to zoom
RATIONALISERING
RATIONALISERING

Bakgrunden till planprojektet var kommunens ambition att rationalisera högstadieskolan i kommunen och möjliggöra för att en ny skola ersätter två befintliga skolor i kommunen.

press to zoom
PLANILLUSTRATION
PLANILLUSTRATION

En annan viktig del i planarbetet var att möjliggöra för parkändamål för såväl skolans behov som för allmänheten och att behålla samt förbättra kopplingar till skolområdet.

press to zoom
HÖGSTADIESKOLA, ARVIKA
HÖGSTADIESKOLA, ARVIKA

2018 tog vi fram en ny detaljplan för skoländamål i Arvika kommun. Arbetet genomfördes i nära samarbete med det kommunala fastighetsbolaget, kommunens planenhet samt arkitektkontoret Brunnberg och Forshed.

press to zoom
1/4
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

DETALJPLAN FÖR NY HÖGSTADIESKOLA

2018 tog vi fram en ny detaljplan för skoländamål i Arvika kommun. Bakgrunden till planprojektet var kommunens ambition att rationalisera högstadieskolan i kommunen och möjliggöra för att en ny skola ersätter två befintliga skolor i kommunen.

 

Arbetet genomfördes i nära samarbete med det kommunala fastighetsbolaget, kommunens planenhet samt arkitektkontoret Brunnberg och Forshed (som hade i uppdrag att ta fram en förstudie som underlag för planarbetet).

Syftet med planen var att möjliggöra för en ny högstadieskola inom två centrala kvarter i Arvika rutnätsstad. Samtidigt som detta tillskott i stadsmiljön möjliggjordes var det även viktigt att fortsatt skapa förbindelse mellan kvarteren och bevara historiska siktlinjer i gata.

 

Planen syftade även till att pröva möjligheten till ny markanvändning (bostäder/kontor/centrumändamål) för befintlig högstadieskola inom planområdet, samtidigt som skolans kulturhistoriska värden skulle värnas.

 

En annan viktig del i planarbetet var att möjliggöra för parkändamål för såväl skolans behov som för allmänheten och att behålla samt förbättra kopplingar till skolområdet.

bottom of page