GRUVÖNS SÅGVERK
GRUVÖNS SÅGVERK

2017 ville Stora Enso Timber utöka sin verksamhet inom Gruvöns sågverk, Grums kommun. För att möjliggöra detta fick vi i uppdrag att ta fram en detaljplan för området.

UTÖKNING AV INDUSTRIOMRÅDE
UTÖKNING AV INDUSTRIOMRÅDE

Syftet med planen är att möjliggöra för en utökning av befintligt industriområde samt en ombyggnad av Timmerleden. Planen behövde samordnas med ÅVS för E18.

UTVECKLAD VERKSAMHET
UTVECKLAD VERKSAMHET

Befintligt sågverk kunde därmed utveckla sin verksamhet och vidareförädla skogens råvaror till hållbara byggmaterial. Detta innebär också att transportbehovet begränsas jämfört med om CLT-anläggningen hade placerats på annan plats.

GRUVÖNS SÅGVERK
GRUVÖNS SÅGVERK

2017 ville Stora Enso Timber utöka sin verksamhet inom Gruvöns sågverk, Grums kommun. För att möjliggöra detta fick vi i uppdrag att ta fram en detaljplan för området.

1/3
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

DETALJPLAN FÖR GRUVÖNS SÅGVERK

2017 ville Stora Enso Timber utöka sin verksamhet inom Gruvöns sågverk, Grums kommun. För att möjliggöra detta fick vi i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Syftet med planen är att möjliggöra för en utökning av befintligt industriområde samt en ombyggnad av Timmerleden. Planen behövde samordnas med ÅVS för E18.

Planen gör det möjligt för utökning av befintlig industri, samt tillåts uppförande av silos med syfte att hålla råvaror för pelletsproduktion. Befintligt sågverk kunde därmed utveckla sin verksamhet och vidareförädla skogens råvaror till hållbara byggmaterial, på plats via en CLT-anläggning (planillustration ovan). Produkten är ett miljövänligare alternativ till byggmaterial än exempelvis betong. Detta innebär också att transportbehovet begränsas jämfört med om CLT-anläggningen hade placerats på annan plats.