top of page
SBKvärderingar.jpg

Jag tror att det mer än någonsin är nödvändigt att verka för en på riktigt förankrad vision. En gemensam drivkraft, en äkta och genuin kultur där ”fel och misstag” är en del av vägen framåt och där det råder en gedigen och oförställd familjär stämning. Vi på SBK har erfarenhet av och kunskap om planering i mindre kommuner – och istället för att bli en kopia av alla andra kontor med storstadsfokus är vår målsättning att bli den bästa versionen av oss själva.

Daniel Nordholm

Efter att ha flyttat runt i flera år och jobbat med de sociala utmaningar som finns i en storstad längtade jag efter närheten till det som är livskvalitet för mig. Natur och friluftsliv, snörika vintrar och det personliga mötet mellan människor som finns på mindre orter. Men jag längtade också efter att jobba med de planeringsutmaningar, och framför allt möjligheter, som finns i mindre kommuner – för jag tror personligen att vi här befinner oss närmare lösningen kring vad en hållbar utveckling är än i de stora städerna.           

Sara Svensson

Vad jag gillar så mycket med att jobba med fysisk planering är att det vi gör faktiskt bidrar till en förändring av det fysiska samhället och att det påverkar människor, såväl i stort som smått. Jag ser det som en utmaning att hitta uttrycket och att skapa socialt hållbara miljöer. Platserna skiftar och förutsättningarna varierar och det finns alltid något att fundera över och klura på.

Emma Johansson

Ett intersektionellt förhållningssätt innebär att vara medveten om hur olika maktordningar samverkar och påverkar människors förutsättningar – och för mig handlar det om att även i den fysiska planeringen synliggöra hur relationer av överordning och underordning hela tiden görs och upprätthålls. För platser är inte bara sina fysiska attribut, de är också sociala konstruktioner som vi alla bidrar till att skapa. Och bilden av städernas funktion som katalysator för regioners och samhällets utveckling behöver kompletteras med det ömsesidiga beroendet mellan städer och landsbygder.

Johanna Rickan 

Hos SBK kändes det naturligt att åter kliva in i rollen som landskapsarkitekt, då vi har det gemensamt att vi alla vill göra skillnad för det vi tror på. Såväl stressens inverkan som det faktum att flyttlasset i omgångar gått till helt nya platser, har gjort det än tydligare för mig hur viktiga ens miljöer i vardagen är för att vi ska må bra. Platser där en känner sig hemma, platser där axlarna åker ner och en känner lugn. Jag hoppas att platser en själv har varit med och tänkt kring, kan bidra till att andra som vistas där hittar balans i livet. Då kan jag känna att jag har hjälpt till, på mitt lilla vis, i den stora världen.

Eva-Marie Samuelsson

Det finns de som säger att stanna kvar är ett passivt val men jag tror att när alla förväntas vilja bort är det ett större val att våga vilja stanna kvar. Och min önskan är att när mina barn växer upp då ska de också kunna göra sina val baserat på möjligheter och inte begränsningar. Att planera för att människor fortsatt ska kunna bo och leva på landsbygderna är för mig en hjärtefråga.

Marielle Nilsson

Att som konsult agera som en kommunal företrädare ställer höga krav på integritet och professionalitet. Jag måste hantera många frågor inom en begränsad tidsram och det är inte sällan som jag kan känna att jag inte riktigt räcker till. För att använda konsulter i en så viktig roll som en stadsarkitekt kan fylla är inte optimalt. Varje kommun förtjänar en stark företrädare med stort mandat att med hundra procent av sin tid verka för gestaltningsfrågornas, intresseavvägningarnas och helhetslösningarnas plats i samhällsutvecklingen. Och inte minst den sociala delen av hållbarhetsbegreppet. Men då många av landets mindre kommuner har svårt att både rekrytera och behålla kompetent personal kan jag ändå känna att jag bidrar med en så god lösning som efter förutsättningarna kan stå till buds. Och erbjuda så mycket av min kunskap, hjärta och ansträngning som jag kan, tillsammans med den kontinuitet som Lagen om offentlig upphandling möjliggör.

Daniel Nordholm

Jag ser det som att vi är i allmänhetens tjänst och att vi jobbar för framtida generationer, Respekt och ödmjukhet inför det måste vara utgångspunkten i allt vi gör.

Sara Svensson

För mig är plats både den fysiska miljön och de betydelser och känslor som vi människor relaterar till den fysiska miljön. Likväl tänker jag att platsidentiteten kan förändras i takt med de sociala relationer den är uppbyggd av och att den därmed skulle kunna ses som ett flexibelt fenomen. Och inte minst därför är det så viktigt att lyssna på, och ta till sig, alla de här berättelserna från platserna som är någons centrum. För komplexa samhällsutmaningar har inga givna lösningar, de är lokalt specifika och därtill i ständig förändring. De måste formuleras av dem som berörs. Och det är för mig vad social hållbarhet handlar om. Att öppna upp för omförhandling och medskapande. Rättvisa och jämlikhet.

Johanna Rickan 

Mitt hjärta ligger i det lilla och det är jag stolt över. Jag är stolt över att vi på SBK värnar om de mindre platserna och att vi har det som grundval. Vi gör det vi tror på och vi gör en skillnad.

Emma Johansson
bottom of page