top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

UNGDOMENS HUS, SÄFFLE

2018 fick vi uppdraget att ta fram en idéskiss för utveckling av utemiljön tillhörande Ungdomens hus i Säffle. 

I syfte att utveckla utemiljön omkring Ungdomens hus i Säffle har vi arbetat med idéskisser för utemiljöns gestaltning tillsammans med olika verksamheter inom kommunen, ungdomarna själva och Svenska kyrkan.

bottom of page