top of page

DETALJPLAN FÖR FJÄTERVÅLEN, ÄLVDALENS KOMMUN

SBK Värmland har fått möjlighet att arbeta vidare med en ny detaljplan för Fjätervålen som tidigare varit ute på samråd. Planförslaget har många och komplicerade sakfrågor att hantera, däribland riksintresse för rennäring och friluftsliv, naturreservat, Natura 2000, våtmarker och hydrologi för att nämna några.

Arbete pågår med att bearbeta planförslaget under hand som kompletterande och fördjupade utredningar genomförs.

Medverkande från SBK är Daniel, Emma och Marielle.bottom of page