top of page

SAMARBETE KRING LANTMÄTERIFRÅGOR VID OMPRÖVNINGAR AV VATTENKRAFT

I Sverige pågår just nu en omfattande omprövning av befintliga vattenkraftverk och dammar för att förse dessa med moderna miljövillkor. Inte sällan är de befintliga fastighetsrättsliga förhållandena för dessa anläggningar komplicerade då de har funnits på platsen under mycket lång tid. Det kan ibland vara oklart hur rådigheten ser ut över dämmen och vattenområden, och att utreda saken kan kräva speciell kunskap om hur äldre tiders lagstiftning sett ut och hur man navigerar i över 100 år gamla lantmäteriakter.

Vi har kring denna typ av frågor ett samarbete med Advokatbolaget Sjutton34 i Karlstad, till vilket vi bidrager med fastighetsrättslig kompetens i lantmäterirelaterade frågor.

Medverkande från SBK är vår lantmätare Andreas.

bottom of page