top of page

KOM OCH JOBBA MED OSS!

Vi på SBK Värmland AB söker en ny medarbetare. Du är en person med omfattande erfarenhet av fysisk planering i olika skeden, som har ett kreativt och inkluderande arbetssätt, som är analytisk och strategisk samt har en god kommunikativ förmåga. Vi ser en möjlighet för rätt person att, om intresse finns, kunna axla ett större ansvar och inta en ledande roll i vårt företag.

 

SBK Värmland AB är ett konsultföretag verksamma inom samhällsplanerings- och arkitektursfären. Vi har vårt kontor i Arvika men verkar i större delen av Värmland med omnejd. Vi arbetar med samhällsplanering, verksamhetsstöd samt gestaltande uppdrag för huvudsakligen offentliga kunder.

 

Vi månar om det småskaliga och gillar att arbeta med de utmaningar som finns kopplade till mindre orter och landsbygder. Vi vill utmana den urbana normen och verkar för god arkitektur och hållbar planering i hela landet. Detta omvandlas hos oss i fysiska planer, strategier, idéskisser och utvecklingsförslag som är relevanta, genomförbara, hållbara över tid och anpassade till våra kunders krav och förväntningar. Vi anser att lagarbetet och förståelse för olika perspektiv och roller samt ifrågasättande av normer är en viktig nyckel för ett framgångsrikt arbete med att utforma framtidens hållbara livsmiljöer.

 

Vi kan erbjuda en tjänst med stor variation i uppdragen, alltifrån strategisk översiktlig planering, detaljplanering, gestaltande uppdrag och verksamhetsstöd hos kunder. Att få genomslag för idéer och förslag finns också stor möjlighet till då många av våra kunder är lyhörda för kreativa och nytänkande lösningar.

Du har också en möjlighet att i samverkan med oss skräddarsy en tjänst vad gäller fysisk närvaro på kontoret utifrån geografisk lokalisering och livssituationen i stort. Vi kommer också att kunna erbjuda kontorsplats i Karlstad någon dag i veckan genom en av våra samarbetspartners.

 

Den medarbetare vi söker ska vara trygg i rollen att driva och handlägga planprojekt och gärna har erfarenhet och intresse av strategisk planering. Kvalifikationer inom detaljplanering är nödvändigt, då detta omfattar en stor del av vår uppdragsbas.

 

Vi söker i första hand dig som är högskoleutbildad fysisk planerare/planeringsarkitekt, arkitekt, landskapsarkitekt eller samhällsplanerare. Det viktigaste för oss är att du är en person som har gedigen erfarenhet och drivs av att arbeta med fysisk planering och dess utmaningar kopplat till våra värderingar samt att du är kreativ och ansvarstagande med kunskaper inom gällande lagstiftning. Då vi till stor del arbetar med offentliga kunder är erfarenheter från kommunal eller statlig verksamhet en merit. Vi lägger stor vikt vid den kommunikativa förmågan.

Delar du vårt engagemang för samhällsplanering och har den erfarenhet och kompetens som vi söker är du välkommen att lämna in en ansökan till oss.

bottom of page