top of page

PLANPROGRAM FÖR NY INDUSTRIMARK
I RÅDA, HAGFORS KOMMUN

Det finns ett behov av ny verksamhetsmark i anslutning till Hagfors flygplats, norr om tätorten Råda och Hagfors kommun har gett oss i uppdrag att ta fram en förstudie och planprogram. Planprogrammet syftar till att studera och analysera platsens förutsättningar i ett helhetsperspektiv. Detta i syfte att ange riktlinjer för utveckling och hänsynsrekommendationer för både områdets helhet och delområden. Detta kommer kunna ge Hagfors kommun ett beslutsunderlag kring när och var det kan vara lämpligt att gå vidare med en eller flera detaljplaner inom området.

Det är roligt att få komma in i tidiga skeden och ges förutsättningar att genom gediget planeringsarbete få zooma ut och greppa någon slags helhet innan arbetet med en detaljplan sätter igång. Fler projekt borde inledas enligt Hagfors kommuns exempel.

Planprogrammet är nu inför godkännande. Medverkande från SBK är Daniel och Emma.

bottom of page