top of page

press to zoom

press to zoom
1/1

PLANPROGRAM FÖR NY INDUSTRIMARK
I RÅDA, HAGFORS KOMMUN

Det finns ett behov av ny verksamhetsmark i anslutning till Hagfors flygplats, norr om tätorten Råda. Hagfors kommun har gett oss i uppdrag att ta fram en förstudie/planprogram för ny verksamhetsmark för detta ändamål.

Planprogrammet syftar till att studera och analysera platsens förutsättningar i ett helhetsperspektiv i syfte att ange riktlinjer för utveckling och hänsynsrekommendationer för både helheten och delområden. Detta kommer också att kunna ge Hagfors kommun ett beslutsunderlag kring när och var det kan vara lämpligt att gå vidare med en eller flera detaljplaner inom området.

Det är roligt att få komma in i tidiga skeden och ges förutsättningar att genom gediget planeringsarbete få zooma ut och greppa någon slags helhet innan man sätter igång med en detaljplan. Fler projekt borde inledas enligt Hagfors kommuns exempel!

Uppdraget har dellevererats till beställaren under hösten 2021.

Medverkande från SBK är Daniel.

bottom of page