top of page
DP_Gestaltning och ideskisser_Branäs_edited_edited

DETALJPLANER, GESTALTNINGSPROGRAM OCH IDÉSKISSER FÖR BRANÄS

Vi arbetar ibland med uppdrag av privata beställare i de fall vi känner att vår kompetens och vad vi tror på sammanfaller med  de privata intressena. 

Vi har nyligen tagit fram en detaljplan för Nötåsen och nu inleds arbetet med ytterligare en detaljplan för Branäs Syd som tillsammans kommer att stå för nästan en fördubbling av antalet bäddar i Branäs jämfört med idag, och således också en stor del av genomförandet av den FÖP som vi hjälpte till att ta fram för Branäs.

Medverkande från SBK är Emma och Daniel.

bottom of page