top of page
DP_Gestaltning och ideskisser_Branäs_edited_edited

DETALJPLANER, GESTALTNINGSPROGRAM OCH IDÉSKISSER FÖR BRANÄS, BRANÄSGRUPPEN

Vi arbetar ibland med uppdrag av privata beställare, där vi känner att vår kompetens och vad vi tror på sammanfaller med privata intressen. Branäsgruppen är en sådan beställare.

Vi har i uppdrag att ta fram två detaljplaner (Branäs Syd och Nötåsen) som tillsammans kommer att stå för nästan en fördubbling av antalet bäddar jämfört med idag och således också en stor del av genomförandet av den FÖP som är under framtagande.

För Nötåsen arbetar vi också med ett gestaltningsprogram för områdets helhetsutveckling i nära samverkan med Torsby kommun, Branäsgruppen, exploatörer och underkonsulter.

Detaljplan för Nötåsen förväntas antas under början av 2023.

Medverkande från SBK är Emma och Daniel.

bottom of page