top of page
DSC_0243

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR BRANÄS, TORSBY KOMMUN

SBK har på uppdrag av Torsby kommun tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Branäs. Utvecklingen inom Branäsområdet har accelererat över tid och området som är ett av Sveriges mest sammanhållna alpina anläggningar är mycket attraktivt för både stugägare och besökare.

Områdets framväxt har skett förhållandevis i linje med gällande fördjupning av översiktsplanen men samtidigt inneburit en utmaning för både exploatörer och Torsby kommun gällande etappordning, genomförandefrågor och områdets övergripande gestaltning. I takt med att intresset för användning året om ökar ställs också högre krav på både tomtmark och allmänna ytor utan ett täcke av snö.

Som i alla översiktsplaneuppdrag tycker vi att det är särskilt viktigt att arbeta tillsammans med kommunen med en sammanhållen utvecklingsstrategi. Så här ser denna ut för Branäs:

  1. LANDSBYGDSUTVECKLING I NORRA KLARÄLVDALEN

  2. EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR DESINATIONSUTVECKLING

  3. FÖRVALTA OCH TILLGÄNGLIGGÖRA LANDSKAPETS VÄRDEN

  4. UTVECKLINGSPOTENTIAL ÅRET OM

Medverkande från SBK är Daniel.

bottom of page