top of page

DETALJPLAN FÖR CLIMATE ARENA, SUNNE KOMMUN

SBK har fått uppdraget att ta fram en detaljplan för en testanläggning för bilar I Sunne kommun. Anläggningen ska tillgodose bilindustrins testbehov i främst vintermiljö. Planarbete pågår inför samråd.

Medverkande från SBK är Anna och Daniel.

bottom of page