top of page

DETALJPLAN FÖR UTVIDGNING AV SKOLOMRÅDET ÄBC, NORRA GÄRDET

I Hagfors finns ett behov av nya undervisningslokaler. Nuvarande skolverksamheter är utspridda i tätorten där all undervisning inte bedrivs i ändamålsenliga lokaler. En lokalutredning har genomförts där det beslutades om att samlokalisera alla aktuella utbildningar vid Älvstrandens bildningscentrum (ÄBC) för en tydlig mötesplats för utbildning och näringsliv.

 

Sweco har gjort en förstudie samt gestaltningsprogram för ett nytt teknikhus och SBK har fått uppdraget att ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Planen står inför antagande under början av 2023.

Medverkande från SBK är Emma och Daniel.

bottom of page