Industrimark
Industrimark

press to zoom
Industrimark
Industrimark

press to zoom
1/1

DETALJPLAN FÖR INDUSTRIMARK, SYDVÄSTRA SÄFFLE

Ett behov av ny industrimark i Säffle kommun har uppkommit. Genom framtagandet av en lokaliseringsstudie som SBK gjorde kopplat till etablering av fiskodling så bedöms följande område som lämpligt för industriändamål.

SBK har därefter tagit fram ett förslag till detaljplan för industrimark i sydvästra Säffle.

Planen har varit föremål för samråd, granskning förväntas ske under hösten och antagande under vintern 2022/23.

Medverkande från SBK är Anna och Daniel.