top of page

DETALJPLAN FÖR INDUSTRIMARK, SYDVÄSTRA SÄFFLE

Ett behov av ny industrimark i Säffle kommun har uppkommit. Genom framtagandet av en lokaliseringsstudie som SBK gjorde kopplat till etablering av fiskodling så bedöms följande område som lämpligt för industriändamål.

SBK har därefter tagit fram ett förslag till detaljplan för industrimark i sydvästra Säffle som nu är inför antagande.

Medverkande från SBK är Anna och Daniel.

bottom of page