top of page

FASTIGHETSRÄTTSLIGT STÖD TILL KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN

SBK Värmlands engagemang slutar inte vid planantagande. När en detaljplan är antagen, eller ännu hellre redan under planarbetet, är det dags att inleda genomförandefasen.

Genomförande av detaljplaner och annan typ av exploateringsverksamhet är ibland komplex och kräver kunskap om många olika regelverk och lagstiftningar. I mindre kommuner med små plan- och byggförvaltningar är SBK's stöd i lantmäterirelaterade frågeställningar ofta mycket välkommet. Vår lantmätare Andreas har tidigare arbetat både kommunalt och på Lantmäteriet och ger uppskattad hjälp till några av våra uppdragsgivare inom frågor som exploateringsavtal, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter, servitut, arrenden och andra rättigheter eller utredningar av oklara ägar- eller fastighetsförhållanden. Ofta sitter man som kommunal tjänsteman på en mindre kommun ganska ensam med dessa typer av frågor och ibland kan allt som behövs vara någon att bolla kluriga frågeställningar med.

bottom of page