top of page

DETALJPLAN FÖR DUSE/STACKA,
SÄFFLE KOMMUN

Som en följd av planprogrammet för Krokstadhalvön vill Säffle kommun ta fram en ny detaljplan för Duse/Stackaområdet. Syftet är att möjliggöra camping, tillfällig vistelse, bostäder och besöksanläggning. Syftet är också att säkerställa befintlig småbåtshamn och bryggpromenad, samt allmänhetens tillgänglighet till sandstrand.

Planarbete pågår och medverkande från SBK är Daniel, Emma och Marielle.

bottom of page