Framsida MKB Karlstads ÖP 2050
Framsida MKB Karlstads ÖP 2050

press to zoom
Framsida MKB Karlstads ÖP 2050
Framsida MKB Karlstads ÖP 2050

press to zoom
1/1

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING ÖP 2050
KARLSTADS KOMMUN

Vi har fått i uppdrag att ta fram en strategisk miljöbedömning till Karlstads kommuns nya översiktsplan. Uppdraget har gått ut på att i samverkan med kommunledningskontoret ta fram och bedöma alternativ till utveckling samt dokumentera processen i en miljökonsekvensbeskrivning.

Medverkande från SBK är Joel och Daniel.