top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

DETALJPLAN- NORRA KILSLUND

Kils kommun har ett behov av att skapa möjlighet för fler bostäder. I kommunens översiktliga planering har området för norra Kilslund identifierats som lämpligt utvecklingsområde för bostäder. Här har nu ett planförslag som möjliggör för mellan 50-120 bostäder (beroende på om det genomförs i form av rad-, par-, kedje- samt flerfamiljshus) tagits fram.

Utöver att möjliggöra för bostadsutveckling syftar planen även till att säkerställa rekreationsvärden och rekreationsstråk som sträcker sig genom området samt bereda plats för en återvinningstation för Kilslundsområdet.

Planförslaget är nu inför antagande. Medverkande från SBK är Daniel, Marielle och Andreas.

bottom of page