press to zoom

press to zoom
1/1

PLANPROGRAM FÖR KROKSTADHALVÖN, SÄFFLE KOMMUN

På uppdrag av Säffle kommun arbetar vi med ett drygt 700 hektar stort område omedelbart sydväst om Säffle stad. Området heter Krokstadhalvön och inrymmer bland annat Duse camping, en restaurangbyggnad/fyr, flera fritidshusområden och båthamnar, skogs- och jordbruksmark och många natur- och kulturvärden.

I området finns ett högt förändringstryck avseende bland annat nya bostäder, båtplatser, utveckling av camping och besöksnäring. Vidare behöver ett eventuellt behov av kommunalt VA, fungerande kommunikationer samt ett respektfullt och väl avvägt förhållningssätt till bland annat natur- och kulturmiljövärden hanteras. Planprogrammet syftar till att studera och analysera ovanstående i ett helhetsperspektiv i syfte att ange riktlinjer för utveckling och hänsynsrekommendationer för både helheten och delområden.

Arbetet med planprogrammet har pågått sedan sommaren 2021 och beräknas färdigställas i ett programförslag under senare delen av hösten 2021.

Medverkande från SBK är Linnea, Tuva och Daniel.