top of page

PLANPROGRAM FÖR KROKSTADHALVÖN, SÄFFLE KOMMUN

På uppdrag av Säffle kommun arbetar vi med ett drygt 700 hektar stort område omedelbart sydväst om Säffle stad. Området heter Krokstadhalvön och inrymmer bland annat Duse camping, en restaurangbyggnad/fyr, flera fritidshusområden och båthamnar, skogs- och jordbruksmark och många natur- och kulturvärden.

I området finns ett högt förändringstryck avseende bland annat nya bostäder, båtplatser, utveckling av camping och besöksnäring. Vidare behöver ett eventuellt behov av kommunalt VA, fungerande kommunikationer samt ett respektfullt och väl avvägt förhållningssätt till bland annat natur- och kulturmiljövärden hanteras. Planprogrammet syftar till att studera och analysera ovanstående i ett helhetsperspektiv i syfte att ange riktlinjer för utveckling och hänsynsrekommendationer för både helheten och delområden.

Planprogrammet har varit på samråd och medverkande från SBK är Emma och Daniel.

bottom of page