top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

DETALJPLAN- GUTTANE VÄSTRA, SÄFFLE

Säffle kommun avser att utveckla Guttane handelsområde längs E45 med handel som inte lämpar sig i stadens centrum, i enlighet med fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad. SBK Värmland har tillsammans med kommunen arbetat fram ett planförslag för detaljhandel inom området.

 

Planförslaget baseras på en samhällsekonomisk analys och en omfattande trafikutredning.
Under våren 2023 är planförslaget ute på samråd.

 

Medverkande från SBK är Anna, Andreas och Daniel.

bottom of page