top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

NY ÖVERSIKTSPLAN- SÄFFLE KOMMUN

På uppdrag av Säffle kommun arbetar vi med deras nya översiktsplan, ÖP 2040. Översiktsplanearbetet tar avstamp i en omfattande invånardialog som vi tillsammans med kommunen genomfört i kommunens landsbygder och mindre tätorter.

 

Säffle kommun har en spridd bebyggelsestruktur, en hög andel befolkning på landsbygden och efterfrågan på bostäder är som högst i utkanten av staden, i vattennära landsbygdsområden samt i några specifika landsbygder. Dessa förutsättningar har innebär att översiktsplanearbetet har ett starkt landsbygdsfokus med olika planeringsstrategier inom olika kontexter.


Översiktsplanen är nu inför antagande. Medverkande från SBK är Daniel och Marielle.

bottom of page