top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

OMRÅDESBESTÄMMELSER MILLESVIK, SÄFFLE

På uppdrag av Säffle kommun arbetar vi med att ta fram områdesbestämmelser för Millesvik. Syftet med områdesbestämmelserna är att säkerställa kulturvärden i bebyggelsemiljön kring Millesviks kyrka samt att ge kommunen möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen med stor hänsyn till den befintliga miljöns karaktär och särdrag, genom utökad lovplikt.

Sedan tidigare omfattas alla övriga kyrkor i kommunen av områdesbestämmelser och i Säffles översiktsplan föreslås att så även Millesviks kyrka ska omfattas av områdesbestämmelser med utökad lovplikt för att säkerställa kulturvärden i bebyggelsemiljön kring kyrkan.

 

Medverkande från SBK är Anna och Daniel.

bottom of page