top of page

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR KILS TÄTORT, KILS KOMMUN

Parallellt med arbetet att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Kils kommun startade vi även arbetet med en fördjupning av översiktsplanen som ska visa vägen för utvecklingen av Kils tätort. 

 

Några av de utmaningar som tätortsutvecklingen står inför är hur bostadsförsörjningen rent geografiskt ska tillgodoses i relation till utvecklingen vid Nedre Fryken, samt kommunens mindre tätorter och landsbygder. Tätorten Kil präglas starkt av järnvägsnäten, och hur en framtida utveckling av Stockholm-Oslo 2.55 ska samsas med nya och förstärkta järnvägssträckningar mellan bland annat Karlstad och Kil. En eventuell regional logistiknod är också frågor som ska bevaras, liksom behovet av ny verksamhetsmark och centrumutveckling.

Ett förslag till fördjupning av översiktsplan för Kils tätort är nu inför antagande. Medverkande från SBK är Daniel och Emma. 

 

bottom of page