press to zoom

press to zoom
1/1

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR KILS TÄTORT, KILS KOMMUN

Parallellt med arbetet med den nya kommuntäckande översiktsplanen för hela kommunen har vi påbörjat ett arbete med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen som ska visa vägen för utvecklingen av tätorten. Några av de utmaningar som tätortsutvecklingen står inför är hur bostadsförsörjningen rent geografiskt ska tillgodoses i relation till utvecklingen vid Nedre Fryken samt kommunens mindre tätorter och landsbygder. Tätorten Kil präglas starkt av järnvägsnäten, och hur en framtida utveckling av Stockholm-Oslo 2.55 ska samsas med nya och förstärkta järnvägssträckningar mellan bland annat Karlstad och Kil. En eventuell regional loistiknod är också frågor som ska bevaras, liksom behovet av ny verksamhetsmark och centrumutveckling.

Medverkande från SBK är Joel och Daniel.

Ett planförslag beräknas finnas framme för beslut om samråd 2021/2022.