top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

IDÉSKISS – BYGGANDE I LIS-OMRÅDE

Sunnemo och Deglunden är utpekade LIS-områden i Hagfors kommun. 2015 fick vi i uppdrag av Bergvik skog att bedöma dessa platsers utvecklingspotential och ta fram idéskisser över lämplig bostadsutveckling inom respektive område. För att göra en bedömning av projektens attraktivitet gjordes en marknadsanalys inom ramen för skissuppdraget.

Efter inventering och platsanalys togs flera olika förslag till utformning av nytt bostadsområde fram. För samtliga alternativ är placeringen av lokalgata och tomter anpassade efter terrängen och möjlighet till utblickar mot vattnet.

 

Bland bilderna ovan syns två exempel från Sunnemo, där det ena alternativet erbjuder kombination av radhus, parhus och friliggande hus, medan det andra alternativet också föreslår radhus men i kombination med endast två friliggande hus samt mindre tomtstorlekar för konceptet ”kolonistuga+”. 

Kolonistuga+ avser säsongsboende i attraktiva lägen som flertalet har råd med. Genom att ha ett litet enkelt boende och  tillsammans med sina grannar finansiera det lilla extra såsom bastu och badplats hålls kostnaderna nere samtidigt som fler kan ta del av attraktiva, sjönära lägen.


Kolonistuga+ bygger på mindre friköpta tomter med plats för en huvudbyggnad i en storlek av Attefallshus (25 kvm) eller lite större stugor om 30-40 kvm i byggnadsarea (bottenplan och loft rymmer tillsammans 1-2 sovrum, badrum samt kök/storstuga). Det är även tänkt att finnas plats att bygga en friggebod inom tomten.

 

Utformningen av stugorna kan med fördel återknyta till platsens karaktär. Denna enklare stuga skulle också kunna fungera som uthyrningsstugor för den som vill och innebära ytterligare en sänkt månadskostnad. 

IDÉSKISS SUNNEMO OCH DEGLUNDEN
bottom of page