Vi söker medarbetare till SBK Värmland AB

Vi är i första hand på jakt efter rätt person med omfattande erfarenhet av fysisk planering i olika skeden, som har ett kreativt och inkluderande arbetssätt, som är analytisk och strategisk samt har en god kommunikativ förmåga. Vi ser även en möjlighet för rätt person att kunna axla ett större ansvar och ha en ledande roll i vårt företag.

Vidare söker vi en vikarierande samhällsplanerare/planarkitekt för perioden augusti 2021—juli 2022, så har du några års erfarenhet och är intresserad av att prova på en tjänst på ett mindre kontor så ska du inte tveka att söka. För rätt person skulle en tillsvidareanställning kunna bli aktuellt.

Delar du vårt engagemang för samhällsplanering och har den erfarenhet och kompetens som vi söker är du välkommen att lämna in en ansökan till emma@sbkvarmland.se 

 

Se hela vår annons på Arbetsförmedlingens hemsida  https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24624984

  

VI UTMANAR DEN URBANA NORMEN

OCH VERKAR FÖR GOD ARKITEKTUR OCH HÅLLBAR PLANERING I HELA LANDET

Vi gillar städer men älskar diversitet och tror inte på idén om att det urbana är den enda hållbara lösningen.

Vi tror däremot att olika platser har olika förutsättningar och att också landsbygderna är en grogrund för nytänkande och innovativa samhällslösningar.

Vi tror på planering utifrån människors behov och drömmar och vi tror på kraften av planering präglad av delaktighet. 

Att verka för en god och hållbar planering i hela landet är en del i vårt arbete för att kommande generationer ska kunna leva ett gott liv i ett jämlikt samhälle. 

Vad vi gör-01.png

Hos oss är social hållbarhet en integrerad del i samhällsplaneringen. 

För att skapa ett rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle med människan i fokus utgår vi från platsen och människans behov. ​Från ett övergripande nationellt och regionalt perspektiv ner till lokal detaljnivå.

SAMHÄLLSPLANERING

• Region- och översiktsplanering

• Detaljplanering

• Miljökonsekvensbeskrivningar

• Utredningsuppdrag och invånardialoger

VERKSAMHETSSTÖD

• Tjänstemannastöd

• Stadsarkitektförordnanden

• Strategisk rådgivning

• Processledning

GESTALTNINGSUPPDRAG

• Förstudier och idéskisser

• Landskapsarkitektur

• Gestaltningsprogram

• 3D-visualisering

KONTAKT

Hantverksgatan 9a

671 31 Arvika

+46 (0)70 783 12 04

  • Grey Facebook Icon

Besök gärna vår facebooksida

  • Instagram - Grey Circle

Kolla in oss på Instagram

© SBK Värmland AB