top of page

VI UTMANAR DEN URBANA NORMEN

OCH VERKAR FÖR GOD ARKITEKTUR OCH HÅLLBAR PLANERING I HELA LANDET

Vi gillar städer men älskar diversitet och tror inte på idén om att det urbana är den enda hållbara lösningen.

Vi tror däremot att olika platser har olika förutsättningar och att också landsbygderna är en grogrund för nytänkande och innovativa samhällslösningar.

Vi tror på planering utifrån människors behov och drömmar och vi tror på kraften av planering präglad av delaktighet. 

Att verka för en god och hållbar planering i hela landet är en del i vårt arbete för att kommande generationer ska kunna leva ett gott liv i ett jämlikt samhälle. 

Vad vi gör-01.png
VAD VI GÖR

Hos oss är social hållbarhet en integrerad del i samhällsplaneringen. 

För att skapa ett rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle med människan i fokus utgår vi från platsen och människans behov. ​Från ett övergripande nationellt och regionalt perspektiv ner till lokal detaljnivå.

Sundsgatan_perspektiv_träd_färg.jpg

SAMHÄLLSPLANERING

• Region- och översiktsplanering

• Detaljplanering

• Miljökonsekvensbeskrivningar

• Utredningsuppdrag och invånardialoger

Image from iOS (1).jpg

VERKSAMHETSSTÖD

• Tjänstemannastöd

• Stadsarkitektförordnanden

• Strategisk rådgivning

• Processledning

7 kulör.jpg

GESTALTNINGSUPPDRAG

• Förstudier och idéskisser

• Gestaltningsprogram

• 3D-visualisering

bottom of page