© SBK Värmland AB

Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

UNGDOMENS HUS, SÄFFLE

2018 fick vi uppdraget att ta fram en idéskiss för utveckling av utemiljön tillhörande Ungdomens hus i Säffle. 

I syfte att utveckla utemiljön omkring Ungdomens hus i Säffle har vi arbetat med idéskisser för utemiljöns gestaltning tillsammans med olika verksamheter inom kommunen, ungdomarna själva och Svenska kyrkan.

UNGDOMENS HUS

2018 fick vi uppdraget att ta fram en idéskiss för utveckling av utemiljön tillhörande Ungdomens hus i Säffle.