VI ÄR SBK VÄRMLAND 

SBK%20vid%20vattentornet-8037_redigerad_

DANIEL NORDHOLM

VD, PLANERINGSARKITEKT FPR/MSA

Daniel har en magisterexamen i fysisk planering vid BTH, är planeringsarkitekt FPR/MSA och medlem av Sveriges Arkitekter samt styrelseledamot i Sveriges Arkitekter Värmland. Daniel har 18 års erfarenhet inom samhällsplanering och har varit verksam i kommuner och på arkitektkontor som planarkitekt, stadsbyggnadsarkitekt, stadsarkitekt och planeringschef. Daniel arbetar som stadsarkitekt för Säffle, Årjäng, Sunne, Torsby och Kils kommuner. Daniel är VD och grundare av SBK Värmland AB. 

daniel@sbkvarmland.se

Tel: 070-783 12 04

SBK%20vid%20vattentornet-7970_redigerad_

EMMA JOHANSSON

SAMHÄLLSPLANERARE

Emma är utbildad samhällsplanerare vid Karlstads universitet och har 8 års erfarenhet inom samhällsplanering. Emma har varit verksam i kommuner som planarkitekt och handlagt detaljplaner, utredningar samt deltagit i översiktsplanering. Emma arbetar som uppdragsledare och handläggare i de flesta skedena inom samhällsplanering. Emma fungerar även som tjänstemannastöd avseende planfrågor för Åmåls kommun. Emma är sedan årsskiftet 2017/2018 delägare i SBK Värmland AB.

emma@sbkvarmland.se           

Tel: 070-790 12 04

CARINA JONSSON

EKONOMI- OCH MARKNADSANSVARIG

Carina har 22 års erfarenhet av ekonomi- och administrationsarbete och har jobbat på såväl stora internationella koncerner som mindre företag. Carina kommer närmast från KGH Customs Services AB där hon haft tjänsten Group Controller. Carina är också utbildad beteendevetare vid Högskolan i Gävle och har en fil. kand med psykologi som huvudämne.  

carina@sbkvarmland.se           

Tel: 073-062 60 38

EVA-MARIE SAMUELSSON

LANDSKAPSARKITEKT, SAMHÄLLSPLANERARE

Eva-Marie är landskapsarkitekt med examen från SLU i Alnarp och har varit verksam inom samhällsplanering sedan 2011. Eva-Marie har också varit verksam som planarkitekt inom kommunal verksamhet samt som landskapsarkitekt i den privata sektorn och har arbetat med fysisk planering, gestaltning och projektering samt utredningsarbete på statlig nivå för bl.a. Trafikverket.
   
evamarie@sbkvarmland.se       

Tel: 070-780 09 42

MARIELLE NILSSON

SAMHÄLLSPLANERARE 

Marielle är utbildad samhällsplanerare vid Karlstads universitet. Marielle gjorde sin praktik hos oss och efter examen arbetar hon nu heltid som samhällsplanerare på SBK Värmland. Med Marielle följer även kontorshunden Dexter. 

marielle@sbkvarmland.se           

Tel: 073-085 25 49

© SBK Värmland AB