Detaljplan för CLT-fabriken i Grums
Detaljplan för CLT-fabriken i Grums

press to zoom
Detaljplan för CLT-fabriken i Grums
Detaljplan för CLT-fabriken i Grums

press to zoom
1/1

DETALJPLAN FÖR CLT-FABRIKEN
I GRUMS, STORA ENSO TIMBER AB

Inför anläggandet av CLT-fabriken i Grums fick vi i uppdrag av Stora Enso att ta fram en detaljplan för ett industriområde som då föregåtts av en lokaliseringsstudie inom ramen för ansökan om miljötillstånd.

Arbetet bedrevs 2016-2017 och har resulterat i att fabriken, som förädlar lokalproducerat virke till korslimmat trä, har realiserats och är nu i full produktion. Redan 2019 diskuterades att området behöver utökas, vilket är goda indikationer på att efterfrågan inom byggbranschen, både regionalt och nationellt, har ökat på hållbara byggmaterial.

Arbetet med att pröva en utökning av området för ändamålet har inneburit kluriga avvägningar gentemot bland annat kulturmiljö, geoteknik, dagvatten och förorenad mark.

Planen har varit föremål för både samråd och granskning.

Medverkande från SBK är Emma och Daniel.