top of page

ÖVERSIKTSPLAN OCH STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING KILS KOMMUN

Vi har tagit fram ett förslag till en ny kommuntäckande översiktsplan för Kils kommun, samt tillhörande miljöbedömning. Förslaget har föregåtts av en omfattande invånardialog med barn, byalag och intern förankring.

Det som är signifikant med detta förslag är att det utmanar gängse hållbarhetsdoktrin (hållbart = tätt) och föreslår ett positivt förhållningssätt till utveckling även utanför kommunens tätorter. Att kunna bidra till en utveckling av kommunens landsbygder är också en satsning på levande landskap, biologiska och kulturhistoriska värden samt ett diversifierat näringsliv.

 

 

Medverkande från SBK är Daniel.

bottom of page