Befolkningsutveckling i och utanför tätort i Kils kommun, data från SCB
Befolkningsutveckling i och utanför tätort i Kils kommun, data från SCB

press to zoom
Befolkningsutveckling i och utanför tätort i Kils kommun, data från SCB
Befolkningsutveckling i och utanför tätort i Kils kommun, data från SCB

press to zoom
1/1

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, KILS KOMMUN

Vi arbetar med att uppdatera kommunens bostadsförsörjningsprogram. Vår utmaning i detta uppdrag är att försöka analysera kommunens bostadsbehov och samtidigt knyta detta behov till geografi och den fysiska planeringen. Här är det stor fördel att samtidigt få förmånen att arbeta med den kommuntäckande översiktsplanen och en fördjupning av densamma för tätorten Kil.

Medverkande från SBK är Joel och Daniel.