logga_avlångish_svart_180529

Urval av uppdrag

Översiktlig planering

​Ett urval av uppdrag inom översiktlig planering.

LIS - plan, Kils kommun - laga kraft
LIS-plan, Karlstad kommun- antagen
Dubbel markanvisningstävling Karlstad - Molkom med Lecab Fastigheter AB
Landsbygdsutvecklingsprogram, Grums kommun (här i kortversion)
Lokaliseringsutredning Hamnar, Hammarö kommun

Detaljplaner & planprogram

Ett urval av uppdrag inom detaljplanering.

Planprogram för Sundsta i Karlstad - godkänt
Detaljplan för Gruvöns Sågverk, Grums kommun - laga kraft
Harnäset Arvika, bostäder - laga kraft
Sulvikstrand Arvika, bostäder - laga kraft

Publicerat material

Ett urval av debattartiklar
 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-invanarna-paverka-stadsplaneringen-23922
- om att utgå från platsen, de människor som redan finns och att bygga långsiktig tillit genom ärlig dialog

 


https://www.arkitekt.se/debatt-ortens-sjal-viktigare-an-nagonsin/
- om arkitekturens betydelse utanför storstaden

Övriga uppdrag

Ett urval av övriga uppdrag och engagemang.

Visualisering

Gestaltningsförslag

Tävlingar
  • Europan 13
  • Dalslandsstugan 2.0 - tävlingen avslutad nedan finns vårt förslag Komplement, som vi tagit fram tillsammans med arkitekt Lone Kjersheim

LIS-utredning för Bergviks skog