logga_avlångish_svart_180529

Urval av uppdrag

Översiktlig planering

​Ett urval av uppdrag inom översiktlig planering. 
Under uppdatering.
 
Landsbygdsutvecklingsprogram, Grums kommun (här i kortversion)
Lokaliseringsutredning Hamnar, Hammarö kommun

Detaljplaner & planprogram

Under uppdatering.
 

Publicerat material

Ett urval av debattartiklar
 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-invanarna-paverka-stadsplaneringen-23922
- om att utgå från platsen, de människor som redan finns och att bygga långsiktig tillit genom ärlig dialog

 


https://www.arkitekt.se/debatt-ortens-sjal-viktigare-an-nagonsin/
- om arkitekturens betydelse utanför storstaden

Övriga uppdrag

Ett urval av övriga uppdrag och engagemang.
Under uppdatering.
 

Gestaltningsförslag

LIS-utredning för Bergviks skog