Personal

Daniel Nordholm

VD/Planeringsarkitekt FPR/MSA

Daniel har en magisterexamen i fysisk planering vid BTH, är planeringsarkitekt FPR/MSA och medlem av Sveriges Arkitekter samt ledamot i stadsbyggnadskommittén (SKT). Daniel har ca 14 års erfarenhet inom stadsplanering och har varit verksam inom kommuner och på arkitektkontor som planarkitekt, stadsbyggnadsarkitekt, stadsarkitekt och planeringschef. Daniel arbetar som stadsarkitekt för Säffle kommun.

daniel@sbkvarmland.se             tel. 0707-831204

Karin Manner

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Karin har en magisterexamen i fysisk planering vid BTH, är planeringsarkitekt FPR/MSA och medlem av Sveriges Arkitekter samt
 sitter i styrelsen för Sveriges Arkitekter Värmland. Karin har ca 11 års erfarenhet inom stadsplanering och har varit verksam inom kommuner, Trafikverket och arkitektkontor som kommunarkitekt, samhällsplanerare och planarkitekt. Karin arbetar som kommunarkitekt för Årjängs kommun.

karin@sbkvarmland.se         tel. 0707-88 23 98

Emma Johansson

Samhällsplanerare

Emma är utbildad samhällsplanerare vid KAU och har ca 5 års erfarenhet inom stadsplanering. Emma har varit verksam inom kommuner som planarkitekt och handlagt detaljplaner, utredningar samt deltagit i översiktsplanering. Emma arbetar som uppdragsledare och handläggare i de flesta skedena inom samhällsplanering. Emma arbetar som tjänstemannastöd för Åmåls kommun med planfrågor.

emma@sbkvarmland.se            tel. 0707-901204

Ayman Tallaj

Arkitekt MSA

Ayman har en fyraårig utbildning inom arkitektur/inredningsarkitektur vid Damaskus Universitet i Syrien och är medlem av Sveriges Arkitekter. Ayman har varit verksam som arkitekt och inredningsarkitekt i Libanon, Qatar och Syrien med arkitektprojektering av bostäder, hotell, flygplats m m. Ayman har vidare mycket god kunskap inom 3D-modellering, visualisering och frihandsteckning. 

ayman@sbkvarmland.se       tel. 0762-525219

Sofia Wedin

Samhälls- och trafikplanerare

Sofia är utbildad samhällsplanerare vid KAU och har ca 4 års erfarenhet från trafik- och samhällsplanering. Sofia har varit verksam trafik- och samhällsplanerare på SWECO och har arbetat som både handläggare och uppdragsansvarig för trafikutredningar, åtgärdsvalsstudier och vägplaner. Sofia har även erfarenhet av förfrågningsunderlag för utförande- och totalentreprenad.
  
 
sofia@sbkvarmland.se       tel. 0707-853204

Ulrika Nordholm

Ekonomi/Miljö/Kvalitet

Ulrika arbetar med företagets ekonomi, fakturafrågor, inköp, övrig administration, layout och som handläggarstöd i uppdrag. Ulrika är även miljö- och kvalitetsansvarig.

ulrika@sbkvarmland.se            tel. 0702-455613

Sara Svensson

Samhällsplanerare

Sara är utbildad samhällsplanerare vid KAU och har en masterexamen i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering från Uppsala universitet. Sara har jobbat i 1,5 år på Göteborgs stads stadsbyggnadskontor med social hållbarhet, jämlikhetsfrågor och processutveckling. Hon har även erfarenhet av utredningsarbete på statlig nivå från Boverket.             

sara@sbkvarmland.se       tel. 0707-80 99 86

Johanna Rickan

Samhällsanalytiker

Johanna har 15 års arbetslivserfarenhet som journalist, är utbildad beteendevetare med en fil. kand i socialpsykologi och har utifrån masterprogrammet i regionalt samhällsbyggande bland annat fördjupat sig i frågor kring maktrelationer, social hållbarhet och landsbygdsutveckling. Johanna har även erfarenhet av projektplanering och projektledning.
  
 
johanna@sbkvarmland.se       tel. 0702-392492