logga_avlångish_svart_180529

Om företaget

Verksamheten startades i maj 2012 av Daniel Nordholm. Företaget har vuxit organsiskt och från och med årsskiftet 2017/2018 är även Emma Johansson delägare.
 

Våra mål och
vår affärsmodell

Vi har en tro på att vårt starka samhällsengagemang kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Vår affärsmodell är framtagen med fyra övergripande målsättningar utifrån ett kretsloppstänk där vi genom vårt engagemang och vår inställning till kunder och medarbetare kan bidra till en god helhetsverkan i samhällsutvecklingen.

Vi arbetar medvetet för måluppfyllelse genom ett antal strategier knutna till våra respektive mål.